Υπολογισμός BMI

Πληκτρολόγησε το ύψος και το βάρος για να υπολογίσουμε το ΔΜΣ (BMI)!
food
Ύψος;
cm
Βάρος;
kg